Sản phẩm iCare® PRO

Icare® PRO tonometer với độ chính xác vượt trội và đo xuống của bệnh nhân nằm ngửa