Sản phẩm iCare® iC200 Tonometer

Thiết bị này dựa trên nguyên tắc đo hồi phục không yêu cầu giọt, không khí hoặc các kỹ năng chuyên dụng để sử dụng. Thiết kế cao cấp và giao diện người dùng mới đưa IOP đo lên một tầm cao mới.