Sản phẩm iCare® ic100

Các tính năng chính của Icare® ic100:
Icare® AMS: Trình tự đo tự động
Sê-ri và chế độ đơn với một nút
Icare® EasyNav:
Giao diện điều hướng nâng cao
Icare® EasyPos:
Trợ lý định vị thông minh để căn chỉnh chính xác