loader image

Quần áo kháng hóa chất

Quần áo làm từ 2 lớp: Bộ lọc PE và vải không dệt, giúp ngăn các hạt bụi có kích thước> 0,1 micromet